Siyaset Sosyolojisi Temel Bilgileri

SİYASET BİLİMİ Siyaset, ülke, insan ve devlet yönetimidir. Siyaset bilimi ise siyasal otorite ile ilgili kurumların ve bu kurumların oluşmasında ve işlemesinde rol oynayan davranışlar bilimidir. Sosyoloji biliminde esas olan 3 temel unsur vardır. Gözlem, sınıflandırma ve yorum. Gözlenen olayların sınıflandırılması sonucunda değişmez, her yerde geçerli neden-sonuç ilişkilerine varılabiliyorsa bu bilimsel yasa demektir. Ancak toplumbilimciden […]

İlk Çağda Siyasal Düşünceler

Eski Yunan Yunan siyasal düşüncesi polis ortamında oluşmuş ve gelişmiştir. Polis, sınırları belirli toprak üzerinde kurulmuş siyasal, sosyal, askeri ve ekonomik bir bütündür. Ancak polis yurttaşı olduğu zaman varlık ve değer kazanabilen insan, tüm değerleri ile polise bağlıdır. Değişik siyasal yönetimlerden geçmiştir. Önce krallık sonra aristokratik sonra da demokratik yönetim var. Yunan ilk çağı karanlık […]