Temel Renkler Sarı Kırmızı ve Maviyken Neden Monitörler Kırmızı Yeşil ve Mavi Kullanırlar

Bu yüzden, resim yaparken (zemin beyazken) temel renkler sarı, kırmızı, mavi iken televizyon ve bilgisayar gibi monitörlerde (zemin siyahken) yeşil, kırmızı, mavi kullanılıyor. Birinde eksiltme, diğerinde ışığı yayma söz konusu.

Reklamlar