Taşıyıcılar

Özellikle facebook sayesinde pek çok kişinin bu şekilde olduğunu gördüm. Taşıyıcı ismini ben koydum. Karikatür de cuk diye oturdu zaten duruma. Kısaca başkalarının düşüncelerini dinleyip bunları benimseyen ve onlar kendi fikriymiş gibi etrafta çığırtkanlığını yapan kişiler. Yeri geldiğinde oldukça sinirleniyordum bu tür arkadaşlara, o yüzden haklarında aradan biraz geçtikten sonra, şimdi yazmam daha iyi. Reklamlar

Siyaset Sosyolojisi Temel Bilgileri

SİYASET BİLİMİ Siyaset, ülke, insan ve devlet yönetimidir. Siyaset bilimi ise siyasal otorite ile ilgili kurumların ve bu kurumların oluşmasında ve işlemesinde rol oynayan davranışlar bilimidir. Sosyoloji biliminde esas olan 3 temel unsur vardır. Gözlem, sınıflandırma ve yorum. Gözlenen olayların sınıflandırılması sonucunda değişmez, her yerde geçerli neden-sonuç ilişkilerine varılabiliyorsa bu bilimsel yasa demektir. Ancak toplumbilimciden […]

Modern Çağda Siyasal Düşünceler

15. yüzyıldan 16. yüzyıl ilk yarılarına kadar gelişen rönesansla birlikte ortaçağ düşünce sisteminden uzaklaşılmış, eski yunan ve roma düşüncesine dönülerek bunların dinin baskısıyla değerlendirilmesinden vazgeçilip doğrudan değerlendirilmesine gidilmiştir. Coğrafi keşifler ekonomik, matbaa ise düşünce alanında önemli atılımlar sağlamıştır. Bu zamanlarda imparator-papa çekişmesi önemini yitirir ve papalık Fransa’da uğradığı yenilgi sonrasında İtalya’ya uzanır. Bu yüzyıllarda Fransa […]

Orta Çağda Siyasal Düşünceler

Ortaçağ dönemi bir görüşe göre 395 Roma imparatorluğunun parçalanışı – 1453 İstanbul’un Fethi yılları arasıdır. Başka bir görüşe göre ise 476 Batı Roma imparatorluğunun yıkılışı – 1492 Amerika’nın keşfi yılları arasıdır. Roma imparatorluğu 7. yy’da ekonomik ve kültürel, varlığını, birlik ve bütünlüğünü kaybetmiştir. Bunun başlıca nedeni, Akdeniz havzasında gelişen ve giderek Avrupa’nın yakın doğu’nun uygarlık […]

İlk Çağda Siyasal Düşünceler

Eski Yunan Yunan siyasal düşüncesi polis ortamında oluşmuş ve gelişmiştir. Polis, sınırları belirli toprak üzerinde kurulmuş siyasal, sosyal, askeri ve ekonomik bir bütündür. Ancak polis yurttaşı olduğu zaman varlık ve değer kazanabilen insan, tüm değerleri ile polise bağlıdır. Değişik siyasal yönetimlerden geçmiştir. Önce krallık sonra aristokratik sonra da demokratik yönetim var. Yunan ilk çağı karanlık […]